วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงงานผลิตเกลือสินเธาว์

0 ความคิดเห็น
คนงานกำลังขนย้ายไม้ยางพาราไปต้มเกลือ
ภาพโรงงานเกลือสินเธาว์
โรงงานผลิตเกลือสินเธาว์
โรงต้มเกลือสินเธาว์ เกลือสินเธาว์จังหวัดสกลนครมีกำลังการผลิต 300 ตันต่อวัน 12.000 ตันต่อเดือน 109.500 ตันต่อปี ใช้ในการบริโภคในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 80.000 ตันต่อปี เกลือที่เหลือ 29.500 ตัน ส่งไปขายที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีเกลืที่ผลิตด้วยวิธีกรรมแบบนาตาก แบบนาดิน ประมาณ 100.000 ตันต่อปี เกลือนาดินทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เลี้ยงสัตว์ ปรับสภาพดิน ปรับสภาพน้ำ ฆ่าหญ้า หมักปลาร้า หมักหนังเค็ม ดองผัก ดองผลไม้ ทำไอติม (เกลือตากแบบนาดินมีอยู่หลายเจ้ามาก) ส่งขายที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อใช้ในอุตสาหกรมต่างๆ และยังมีเกลือนาพลาสติกกำลังการผลิตอยู่ที่ 20.000 ตันต่อปี ส่งขายที่กรุงเทพฯ ให้โรงงานใหญ่ๆ ที่ต้องการเกลือบริสุทธ์ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานแป้ง โรงน้ำแข็ง อุตสาหกรรมอาหาร โรงแช่แข็ง บางโรงงานก็ไม่ใช้เกลือทะเลเป็นวัตถุดิบในโรงงาน แต่ก็มีโรงงานที่ต้องการเกลือทะเลเป็นวัตถุดิบจำนวนมากเช่นเดียวกับเกลือสินเธาว์
เกลือมีมากช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดฤดูกาลทำนาเกลือสินเธาว์ ส่วนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงปิดฤดูกาล อยากรู้เรื่องเกลือ อยากถามเรื่องเกลือ โทรมาหาผม 087-2250-463 ชื่อต้นยินดีตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องเกลือ(ถ้าผมรู้นะ) ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ


Read more...